Zolang iemand zich al kan herinneren, zelf sinds mijn geboorte in 1971, ben ik in de weer met potloden en andere materialen. Hele dagen was ik bezig om poppetjes te creëeren op witte vellen, strepen trekkend over lijnen die er eerst nog niet stonden. Iedereen vond het mooi, maar mij ging het niet om deze kwalificaties. Het enige wat ik wilde was de beelden die in mijn hoofd zwierven een plaats in de wereld te geven.

Nooit heeft iemand mij les gegeven in het trekken van strepen, maken van tekeningen of het inzetten van dieptewerkingen. Alles wat ik maak is gedaan op eigen kracht en door technieken die ik mijzelf aangeleerd heb. Sommige dingen zullen vast beter kunnen, maar dat laat ik aan mij voorbij gaan.

Ik gebruik mijn eigen kracht, mijn eigen ideeën en de beelden in mijn hoofd. Plaats mij gerust buiten de normale conventies van kunst en de gedachten daaraan. Ik ben de buitenstaander die vandaag bij u komt aankloppen.